INTERNATIONAL KARATE ASSOCIATION POLAND

IKA POLAND to organizacja posiadająca statut stowarzyszenia. Jej głównym celem jest propagowanie stylu gosoku-ryu, opracowanego przez legendarnego mistrza japońskiego Soke Takayuki Kubota 10 dan, oraz kultywowanie tradycyjnego przekazu japońskich sztuk walki. W ramach naszej organizacji nauczamy również posługiwania się kubotanem i jesteśmy obecnie jedynym przedstawicielem na Polskę. Obecnie IKA POLAND należy również do jednej z największych organizacji karate sportowego na świecie – WUKF.

W naszej organizacji karate praktykowane jest na kilku płaszczyznach: tradycyjnej, zdrowotnej i sportowej.

Trening tradycyjny skoncentrowany jest na ciągłym samoodoskonaleniu swojego ciała i umysłu tak aby w momencie realnego zagrożenia być gotowy do obrony siebie lub swoich bliski. W takim treningu nie ma znaczenia piękna, nienaganna technika, ale jej skuteczność. To w takim treningu doceniamy znaczenie kata, czyli bunkai, znajomość punktów witalnych oraz róznice stylowe.

Trening zdrowotny to trening skupiony na poprawie lub utrzymaniu swojego stanu zdrowia w dobrej kondycji przez długie lata. Obecnie wielu lekarzy ortopedów zaleca trening karate dla dzieci i młodzieży w celu korekty wad postawy i wzmacnianiu min. mięsni posturalnych. 

Trening sportowy jak sama nazwa wskazuje ukierunkowany jest na wynik. Na drugi plan schodzi realna skuteczność techniki. W takim treningu liczy się piękno (konkurencje kata), oraz szybkość (konkurencje kumite). Obecnie obserwuje się trend specjalizacji sportowej. Zawodnicy startujący w kata, nie startują w kumite i odwrotnie. Dzieje się tak dlatego ponieważ trening kata i kumite w swojej strukturze bardzo się od siebie różni.  

Wielu karateków w naszej organizacji skutecznie łączy te trzy płaszczyzny. Dlatego karate można praktykować do późnej starości bez obawy wypalenia treningiem.